wesprzyj nas

Jeżeli podoba się Państwu to, co robimy, to można włączyć się w nasze działania poprzez:

1. Zaangażowanie osobiste.
2. Promocję naszych inicjatyw w swoim środowisku.
3. Złożenie jednorazowej ofiary pieniężnej lub zlecenie cyklicznego przelewu w wybranej przez siebie wysokości.

Fundacja Instytut im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego
ul. Marszałkowska 43/14
00-648 Warszawa

fundacja@zolkiewski.org

Nr konta: 40 1140 2004 0000 3702 7865 3431
Tytuł wpłat na konto: “Darowizna"