wesprzyj nas

Jeżeli podoba się Państwu to, co robimy, to można włączyć się w nasze działania poprzez:

1. Zaangażowanie osobiste.
2. Promocję naszych inicjatyw w swoim środowisku.
3. Złożenie jednorazowej ofiary pieniężnej lub zlecenie cyklicznego przelewu w wybranej przez siebie wysokości.

Fundacja Instytut im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego
ul. Marszałkowska 43/14
00-648 Warszawa

fundacja@zolkiewski.org

Nr konta: 50 1240 1040 1111 0011 3393 6581

Tytuł wpłat na konto: “Darowizna"