O fundacji

Jesteśmy zespołem ludzi młodych, aktywnych, ideowych i gotowych do działania. Pielęgnujemy kulturę cywilizacji łacińskiej, promujemy historię I Rzeczpospolitej, pogłębiamy refleksję nad stanem narodu i państwa polskiego. Naszym pragnieniem jest to, aby działalność Instytutu wniosła w życie społeczne nową jakość merytoryczną i moralną. Dlatego zależy nam na zachowaniu, rozpowszechnianiu i rozwijaniu trzech filarów, które tworzyły tradycyjną Christianitas: klasycznej filozofii, rzymskiej praworządności i katolickiej moralności.

Oddziałujemy na otaczającą nas rzeczywistość przede wszystkim poprzez rozmaite propozycje formacyjne, które mają za zadanie kształtować dojrzałych, odpowiedzialnych ludzi, potrafiących w duchu katolickim odczytywać zachodzące procesy i roztropnie kierować swoim życiem, służąc dobru wspólnemu.

Działamy dla dobra naszej Ojczyzny poprzez postawy prorodzinne, proobronne i propaństwowe. Zamiast skupiać się na bieżących partyjnych sporach, rozumiemy politykę jako „roztropną troskę o dobro wspólne”, czyli szerzymy niezmienne wartości i klasyczne pojęcia. Otwieramy się na wiedzę, którą niesie historia i nasze polskie tradycje. W obecnych czasach dla Polski największe wyzwania dostrzegamy w trosce o gospodarkę, demografię oraz kulturę.

Kierujemy się wezwaniem naszego patrona hetmana Stanisława Żółkiewskiego, który wołał:
“Potrzeba w miejscu, nadzieja w męstwie, zbawienie w zwycięstwie. Czyńcie swoją powinność".

CELE FUNDACJI

1. Zachowywanie, rozpowszechnianie i rozwijanie kultury cywilizacji łacińskiej, w szczególności: klasycznej filozofii, rzymskiej praworządności i katolickiej moralności;

2. Działalność formacyjna, naukowa i badawcza, edukacyjna i promocyjna, zwłaszcza upowszechnianie i wspieranie: edukacji klasycznej, moralności i duchowości katolickiej, postaw proobronnych, kultury fizycznej, postaw prorodzinnych i patriotycznych, historii i tradycji Polski, a w szczególności Pierwszej Rzeczypospolitej;

3. Przygotowywanie raportów, badań, diagnoz, scenariuszy, studiów, ocen, analiz, opinii, ekspertyz, dokumentacji, planów, programów, prognoz, strategii, polityk i innych tego typu materiałów;

4.Wspieranie społeczności lokalnych, organizacji, ruchów, parafii w inicjatywach zbieżnych z celami fundacji;

5. Promocja Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego oraz tradycji i dziedzictwa liturgicznego Kościoła katolickiego, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji polskich;

6. Organizacja i wspieranie mediów i kampanii informacyjnych, zbieżnych z celami fundacji;

7. Działalność charytatywna.