Łukasz Majchrzak

Maturę i średnie wykształcenie uzyskał w Liceum Administracji w Zespole Szkół Zawodowych im.
Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu. Ukończył licencjat z pedagogiki społecznej, ze specjalnością
opiekuńczo-wychowawczą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie oraz magisterium z
teologii katechetyczno-pastoralnej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
W czasie studiów wraz ze znajomymi utworzył organizację „Studiujemy Fair” promującą uczciwe
studiowanie wobec powszechnych wśród studentów praktyk oszukiwania, ściągania i plagiatów.
W latach 1994 – 2003 trenował piłkę nożną w drużynie Kania Gostyń.

Od roku 2005 r. rozpoczął przygodę ze Stowarzyszeniem Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacją
Skautingu Europejskiego. Założył pierwszy zastęp w Wielkopolsce. W roku 2015 został mianowany
drużynowym 1. Drużyny Poznańskiej, która jednocześnie była pierwszą drużyną Skautów Europy na
ziemi wielkopolskiej. 3 lata później został hufcowym 1. Hufca Poznańsko – Gnieźnieńskiego FSE. Jako
drużynowy organizował i współorganizował obozy letnie, biwaki, zimowiska dla harcerzy w Polsce i za
granicą. Jako hufcowy kierował pracą wychowawczą, organizacyjną i administracyjną podległych mu
kręgów, drużyn i gromad współpracując z harcerzami, rodzinami, duszpasterzami, środowiskiem
lokalnym oraz wieloma instytucjami państwowymi.

W obszarze pracy zawodowej najdłużej bo 7 lat pracował jako katecheta i wychowawca na poziomie
szkoły podstawowej. Poza tym w swojej działalności zawodowej poznawał różne rodzaje pracy jak
chociażby praca biurowa, praca na hali produkcyjnej, w ogrodnictwie, w rolnictwie, jako menager
produkcji czy w branży funeralnej. Dzięki czemu posiada szerokie spektrum doświadczeń zarówno
współpracy z ludźmi jak i poruszania się w różnych obszarach życia zawodowego.
W roku 2018 uzyskał certyfikat Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej na trenera programu
profilaktycznego dla młodzieży „Archipelag Skarbów”.

Interesuje się szczególnie wychowaniem i edukacją zróżnicowaną ze względu na płeć, duchowością,
biblistyką, historią, zagadnieniami z pogranicza wiary i psychologii. Uprawia różne dyscypliny sportu z
piłką nożną na czele. Bardzo lubi chodzić po górach. W tej chwili jest w trakcie zdobywania Korony
Gór Polski.

Obecnie pracuje jako katecheta w prywatnej szkole podstawowej Praxis i jest prezesem Fundacji
Instytut im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego.