Dominik Dobrakowski

Dominik Dobrakowski

Ukończył IX Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Częstochowie. Absolwent Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, której stypendystą był przez 8 lat. Podczas studiów przez kilka lat działał w Akademickim Stowarzyszeniu Katolickim „Soli Deo”.

Studiował kierunek „Fotonika” na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Od 2017 r. doktorant Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowywana rozprawa doktorska jest z zakresu optyki i dotyczy projektowania oraz wytwarzania światłowodów do zastosowania w ultraszybkich wzmacniaczach laserowych. Jego praca naukowa obejmuje technologię i numeryczne symulacje właściwości światłowodów specjalnych.

Do jego zainteresowań należą: filozofia, teologia, historia i literatura. Ministrant w klasycznym rycie rzymskim. Prowadzi blog „Iuvenis Catholicus” poświęcony tematyce tradycyjnie katolickiej i patriotycznej z punktu widzenia młodego człowieka.

Wpisy autora:

Marksizm kulturowy – tło historyczne
17 kwietnia, 2020

Opracowane przez marksistów kulturowych plany destrukcji społeczeństwa w dotychczasowym kształcie szybko i z wielką energią zaczęły być wprowadzane w życie. Poza środowiskami uniwersyteckimi i wpływami politycznymi, niejako pierwszym polem, które wykorzystano do zaszczepiania nowych postaw była szkoła. Już nie zdobywanie konkretnej wiedzy miało być jej głównym celem, ale wpajanie w uczniów określonego, „prawidłowego” światopoglądu.

logo

Adres

Fundacja Instytut im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego
ul. Marszałkowska 43/14
00-648 Warszawa

Wesprzyj nas

Nr konta:
50 1240 1040 1111 0011 3393 6581
Tytuł wpłat na konto: „Darowizna”

Copyright © 2024 Instytut Hetmana Żółkiewskiego | Wdrożenie solmedia.pl