Konferencja: Stanisław Żółkiewski – Hetman Zwycięski

25 września, 2020 Autor:
3. października w Domu Literatury Warszawie odbyła się konferencja z okazji roku Hetmana Żółkiewskiego, poświęcona naszemu patronowi, wielkiemu wodzowi, strategowi, politykowi Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, a jednocześnie wiernemu słudze Kościoła i czcicielowi Najświętszej Maryi Panny.
W ten sposób uczciliśmy 102. rocznicę Deklaracji Niepodległości Rady Regencyjnej oraz 400-setną rocznicę bohaterskiej śmierci Żółkiewskiego na polu chwały.
Podczas spotkania zostały wygłoszone następujące prelekcje:
  • prof. Wojciech Polak – “Hetman Stanisław Żółkiewski – żołnierz, polityk i dyplomata w służbie Rzeczypospolitej"
  • prof. Jacek Kowalski – “Sarmacja między Rzymem a Moskwą. Obrazy i pamięć"
  • Grzegorz Braun – “Moskwa 1610-1612. Stracone zwycięstwo"