“Kłuszyn 1610”

15 października, 2020 Autor:

W roku czterechsetnej rocznicy śmierci wielkiego hetmana, ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, oddajemy w Państwa ręce wznowienie przełomowej pracy doktora Radosława Sikory, opisującej szczegółowo największe i najważniejsze ze zwycięstw sławnego wodza. Autor, dotarłszy do szeregu nowych źródeł polskich i zagranicznych oraz patrząc nowym, krytycznym świetle na źródła już wcześniej znane i przywoływane, skupia się na próbie rekonstrukcji szczegółowego przebiegu tej wciąż w niedostatecznym stopniu upamiętnionej i zbyt mało powszechnie znanej bitwy, przybliżając nam skład i liczebność obu walczących armii, okoliczności ich spotkania oraz wreszcie samą konfrontację i odniesione w jej ramach straty.

To wyjątkowe, 144-stronicowe wydanie wzbogaciliśmy o dwadzieścia czarno-białych rycin z epoki, dziewięć stron ilustracji kolorowych, a także dwie szczegółowe mapy zaprojektowane specjalnie dla nas przez dr. Macieja Sobiecha, specjalistę od kartografii historycznej. Liczymy, że to wydanie przyczyni się do należytego upamiętnienia tego wielkiego osiągnięcia oręża polskiego, jakim była victoria w kłuszyńskiej potrzebie.

Książkę można nabyć na stronie Wydawnictwa 3DOM:
https://3dom.pro/17546-radoslaw-sikora-kluszyn-1610-rozwazania-o-bitwie.html