Jędrzej Jabłoński

Urodzony w roku 1994 w Łodzi, wychowanek I Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Absolwent wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim, dyplom z wyróżnieniem. W czasie studiów Prezes Koła Nauk o Państwie i Prawie “Pro Patria" na tymże uniwersytecie oraz asystent w dziale analiz prawnych Instytutu Ordo Iuris, wspierał Krucjatę Młodych oraz brał udział w wyjazdach formacyjnych Instytutu księdza Piotra Skargi, polskiego odłamu ruchu Tradycja, Rodzina, Własność.

Naukowo interesuje się głównie nauką o państwie, historią ustroju oraz doktrynami polityczno-prawnymi. Szczególnie bliska jest mu zasada pomocniczości.