Franciszek Podlacha

Pobierał naukę w Archidiecezjalnym Męskim Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie. Następnie ukończył studia inżynierskie i magisterskie na kierunku Architektura Krajobrazu, na SGGW w Warszawie.

W latach 2000-2014 działał w Stowarzyszeniu Harcerstwa Katolickiego “Zawisza" FSE. Przez 6 lat zajmował się wychowywaniem młodzieży w wieku 12-17 lat metodą skautową. Następnie, jako hufcowy Hufca Warszawskiego pełnił funkcję administracyjną na terenie całej Warszawy, wprowadzając środowisko warszawskie na drogę szybkiego rozwoju. W 2008 roku ukończył we Francji kurs dla mistrzów metody skautowej Mac Laren. Od 2010 roku pomagał prowadzić polskie kursy dla drużynowych I i II stopnia, a w 2012 roku zainicjował, będąc głównym prowadzącym drugi, wiosenny turnus kursu.

W 2014 roku wraz ze znajomymi założył Bractwo Przedmurza – męskie bractwo o charakterze formacyjno-modlitewnym. Głównymi obszarami formacji w Bractwie Przedmurza są: modlitwa, formacja intelektualna i formacja militarna. Główny inicjator Akademii Klasycznej Myśli Politycznej – kursu szkoleniowego z filozofii politycznej, przekazującego najważniejsze zagadnienia z tej dziedziny filozoficznej, z punktu widzenia klasycznej filozofii.

Zawodowo najpierw związany z branżą budowlaną, gdzie pracował jako Kierownik Robót, zarządzając wycinkami oraz nasadzeniami drzew i krzewów na dużych inwestycjach liniowych i w parkach. Następnie przez niecałe cztery lata pracował w związku pracodawców Polskim Towarzystwie Gospodarczym najpierw jako Koordynator Regionów. Aktualnie ma własną działalność gospodarczą.

W kręgu jego zainteresowań znajdują się: pedagogika, historia doktryn politycznych, historia, filozofia polityki, dogmatyka katolicka, ekonomia, demografia, szermierka szablą, sztuka, chorał, przyroda.