Jędrzej Jabłoński

Jędrzej Jabłoński

Urodzony w roku 1994 w Łodzi, wychowanek I Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Absolwent wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim, dyplom z wyróżnieniem. W czasie studiów Prezes Koła Nauk o Państwie i Prawie “Pro Patria" na tymże uniwersytecie oraz asystent w dziale analiz prawnych Instytutu Ordo Iuris, wspierał Krucjatę Młodych oraz brał udział w wyjazdach formacyjnych Instytutu księdza Piotra Skargi, polskiego odłamu ruchu Tradycja, Rodzina, Własność.

Naukowo interesuje się głównie nauką o państwie, historią ustroju oraz doktrynami polityczno-prawnymi. Szczególnie bliska jest mu zasada pomocniczości.

Wpisy autora:

Antemurale Christianitatis – Przedmurze Chrześcijaństwa
24 października, 2020

Termin Antemurale Christianitas wywodzi się z czasów XV-wiecznych wojen z Turkami, toczonych na Bałkanach w obronie cywilizacji łacińskiej. Zrazu jego stosowanie wobec Polski nie było wolne od pewnych kontrowersji, zmieniło się to jednak definitywnie na skutek zwycięstwa wojsk hetmana Jana Karola Chodkiewicza pod Chocimiem w 1621 roku, które odbiło się szerokim echem po całej Europie. Aktualność znaczenia roli Polski jako przedmurza nie skończyła się wraz z rozbiorami, lecz koncepcja ta odżyła na nowo w dwudziestoleciu międzywojennym. Jak zatem powinniśmy ją rozumieć dzisiaj?

Na styku dwóch cywilizacji: relacje Polski i Rusi w czasach Piastów.
28 lutego, 2020

Ruś była jednym z ważniejszych kierunków polityki zagranicznej Piastów. Oba państwa łączyły różnorodne, typowe dla tamtych czasów relacje. Gdy któreś było silniejsze od drugiego, próbowało je sobie podporządkować. Kiedy zaś oba państwa przeżywały problemy wewnętrzne, bądź były zagrożone zewnętrznymi najazdami, szukały porozumienia.

Czy Gesellschaft może zastąpić Gemeinschaft? Polemika z tekstem „Konserwatysta w klubie fitness”
10 lutego, 2020

Dzisiejsza rzeczywistość jest niewątpliwie nieprzyjazna dla konserwatysty. Demokracja liberalna mami społeczeństwo swoim rzekomym pluralizmem, w praktyce jest jednak dokładnie takim samym systemem opresji jak wszystkie ustroje nieoparte na obiektywnym, zewnętrznym i racjonalnym Prawie Bożym, gdzie grupa której uda się przejąć władzę w wyniku walki „wszystkich ze wszystkimi” taktycznie toleruje społeczności o poglądach innych niż własne, oczywiście tak długo, dopóki nie podważają one dogmatów na których opiera się system i które wyznaje aktualna oligarchia.

logo

Adres

Fundacja Instytut im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego
ul. Marszałkowska 43/14
00-648 Warszawa

Wesprzyj nas

Nr konta:
40 1140 2004 0000 3702 7865 3431
Tytuł wpłat na konto: „Darowizna”

Copyright © 2023 Instytut Hetmana Żółkiewskiego | Wdrożenie solmedia.pl