Franciszek Podlacha

Franciszek Podlacha

Pobierał naukę w Archidiecezjalnym Męskim Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie. Następnie ukończył studia inżynierskie i magisterskie na kierunku Architektura Krajobrazu, na SGGW w Warszawie.

W latach 2000-2014 działał w Stowarzyszeniu Harcerstwa Katolickiego “Zawisza" FSE. Przez 6 lat zajmował się wychowywaniem młodzieży w wieku 12-17 lat metodą skautową. Następnie, jako hufcowy Hufca Warszawskiego pełnił funkcję administracyjną na terenie całej Warszawy, wprowadzając środowisko warszawskie na drogę szybkiego rozwoju. W 2008 roku ukończył we Francji kurs dla mistrzów metody skautowej Mac Laren. Od 2010 roku pomagał prowadzić polskie kursy dla drużynowych I i II stopnia, a w 2012 roku zainicjował, będąc głównym prowadzącym drugi, wiosenny turnus kursu.

W 2014 roku wraz ze znajomymi założył Bractwo Przedmurza – męskie bractwo o charakterze formacyjno-modlitewnym. Głównymi obszarami formacji w Bractwie Przedmurza są: modlitwa, formacja intelektualna i formacja militarna. Główny inicjator Akademii Klasycznej Myśli Politycznej – kursu szkoleniowego z filozofii politycznej, przekazującego najważniejsze zagadnienia z tej dziedziny filozoficznej, z punktu widzenia klasycznej filozofii.

Zawodowo najpierw związany z branżą budowlaną, gdzie pracował jako Kierownik Robót, zarządzając wycinkami oraz nasadzeniami drzew i krzewów na dużych inwestycjach liniowych i w parkach. Aktualnie Dyrektor ds. Rozwoju Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, stowarzyszenia zrzeszającego polskich, prywatnych przedsiębiorców i odwołującego się w swoim statucie do katolickiej nauki społecznej.

W kręgu jego zainteresowań znajdują się: pedagogika, historia doktryn politycznych, historia, filozofia polityki, dogmatyka katolicka, ekonomia, demografia, szermierka szablą, sztuka, chorał, przyroda.

Wpisy autora:

Bal Patriotyczny 2023
15 października, 2023

Instytut Hetmana Żółkiewskiego serdecznie zaprasza na Bal Patriotyczny im. Ignacego Paderewskiego, który odbędzie się 11 listopada 2023 roku w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal w Warszawie. Jest to inicjatywa, która z jednej strony ma integrować środowiska konserwatywne i narodowe, a z drugiej pielęgnować polską kulturę – polskie tańce tradycyjne, miejskie i wiejskie. Balem w niezapomnianej […]

Akademia 2023
22 czerwca, 2023

Szermierka szablą wojskową Warsztaty z retoryki Ogniska z teatrem obozowym Inspirujące wykłady Pasjonujące dyskusje Takie aktywności w jednym miejscu tylko na Akademii Klasycznej Myśli Politycznej. Unikalny program szkoleniowy oparty o lata praktyki szkoleniowej i zapomnianą wiedzę. Wykłady teoretyczne przeplatane zajęciami praktycznymi, zgodnie z zasadą kształtowania ciała i ducha. Organizacja Akademii jest możliwa dzięki wsparciu Instytut […]

Bezideowość polskiej prawicy
10 lutego, 2020

Nieszczęście polskiej prawicy polega na tym, że nie ma własnej ideologii. Posługuje się ona językiem narzuconym przez przeciwnika i porusza w obrębie narzuconych zagadnień. Źródeł współczesnej narracji politycznej możemy doszukiwać się w tym, że społeczeństwo nasze zostało przeorane lewicowymi ideologiami nowożytności: kolektywizmem i liberalizmem. Obie te ideologie mają wspólny mianownik, są narzędziem w destrukcji relacji […]

Demografia
10 lutego, 2020

Współczesny kryzys dzietności w Polsce nie wynika z małej zamożności Polaków. Są to kwestie kulturowe. Największy przyrost ludności w XX w. odnotowaliśmy w latach 50-tych, warunki życia były wtedy trudne, a współczynnik dzietności osiągnął maksymalną wartość 3,61. W dużej części była to kompensacja powojenna. Później jednak, gdy władza komunistyczna słabo radziła sobie z tak dużym […]

logo

Adres

Fundacja Instytut im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego
ul. Marszałkowska 43/14
00-648 Warszawa

Wesprzyj nas

Nr konta:
50 1240 1040 1111 0011 3393 6581
Tytuł wpłat na konto: „Darowizna”

Copyright © 2024 Instytut Hetmana Żółkiewskiego | Wdrożenie solmedia.pl