Akademia Klasycznej Myśli Politycznej

  • Uważasz, że nie wszystko w naszym życiu publicznym wygląda tak, jak powinno?
  • Uważasz, że procesy decyzyjne w naszym państwie pozostawiają wiele do życzenia, niezależnie od tego, kto jest u władzy?
  • A może nie zgadzasz się na status quo i chciałbyś zmienić Polskę na choć odrobinę lepszą?
Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedziałeś pozytywnie, to w naszym towarzystwie będziesz czuł się doskonale.
 
Czy wiesz, że cały warsztat intelektualny, którym posługiwały się elity europejskie przez setki lat, został de facto zmieciony (albo zamieciony)? Najpierw przez prądy filozoficzne Oświecenia, a następnie marksizm kulturowy, który “wyczyścił" uniwersytety z resztek racjonalności “starego świata"?
 
Podczas naszej Akademii będziesz mógł wyruszyć w głąb europejskiej, łacińskiej, chrześcijańskiej tożsamości i odkryć to, co współczesny mainstream przed nami zakrywa, aby mieć w nas potulnych, bezkrytycznych konsumentów niusów i dóbr, podsuwanych nam przez kulturę masową. Zapraszamy Cię do intelektualnej wyprawy po PRAWDĘ i DOBRO. Podczas wyjazdu będziemy też zastanawiać się nad tym, czym jest WŁADZA i jak można skutecznie oddziaływać na otoczenie?

Poznawanie klasycznej filozofii politycznej poprowadzi uczestników do głównego celu Akademii, jakim jest nauka zdroworozsądkowego podejścia do rzeczywistości, do rozwiązywania spraw wspólnych. Chcemy uzupełnić braki współczesnej państwowej edukacji, w której filozofii naucza się w sposób szczątkowy i niemal wyłącznie z perspektywy historycznej. Naszym pragnieniem jest wyposażenie uczestników w niezbędne pojęcia filozoficzne, które poszerzą horyzonty i umożliwią spojrzenie na aktualną rzeczywistość z nowej perspektywy. Chcemy pokazać, w jaki sposób rozmaite koncepcje filozoficzne przeniknęły do codziennego życia, jaki mają na nas wpływ i do jakich konsekwencji prowadzą. Chcemy je przeciwstawiać sobie, aby wyrabiać w naszych kursantach zdolność syntezy, analizy i krytycznego myślenia.
 
W Akademii możemy odnaleźć motywy Trivium i Quadrivium – siedmiu sztuk wyzwolonych – które były podstawą edukacji klasycznej. Ich cechą jest dążenie do wszechstronnego wykształcenia człowieka. Oprócz wiedzy czysto teoretycznej chcemy przekazać cenne umiejętności praktyczne, takie jak retoryka czy elementy sztuki aktorskiej. Dlatego podczas naszego obozu letniego wykłady będą przeplatać się z warsztatami sztuki przemawiania czy teatru. W ten sposób będziemy również uwrażliwiać na PIĘKNO i budzić ducha twórczości.
 
Na tle innych tego typu inicjatyw Akademia wyróżnia się swoim aktywnym charakterem. Nie ograniczamy się do biernego słuchania wykładów, lecz w ramach wspólnego doskonalenia się proponujemy szereg aktywności pobocznych, kształtujących tak naszego ducha, jak i ciało. Nie brakuje zatem u nas modlitwy, Mszy Świętej, a także wątków militarno-sprawnościowych. Zaznajamiamy z szermierka szablą według historycznej metody wojskowej, prowadzimy warsztaty z retoryki. Wieczorami spotykamy się na wspólnym ognisku, gdzie obok odgrywania scenek teatralnych śpiewamy pieśni nie tylko naszych XIX i XX-wiecznych przodków, lecz sięgające daleko bardziej w głąb dziejów, aż po epokę Krzyżowców, wyzwalających i broniących Ziemi Świętej. Zachęcamy do ćwiczenia swojego ciała i zarażamy szlachectwem ducha.