Akademia Klasycznej Myśli Politycznej

GŁÓWNE ZAGADNIENIA

 • Metafizyka
 • Antropologia
 • Podstawy etyki klasycznej
 • Klasyczne podstawy realnej polityki
 • Filozofia prawa
 • Kształtowanie charakteru
 • Arystokracja ducha
 • O znaczeniu i celu Polski

CZĘŚĆ WARSZTATOWA

 • Zajęcia z retoryki
 • Szermierka szablą wojskową
 • Zajęcia teatralne

Akademia Klasycznej Myśli Politycznej jest oddolną inicjatywą, w ramach której zgłębiamy dorobek europejskiej, łacińskiej tradycji filozoficznej, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii prawa i polityki, nie zaniedbując jednak koniecznych podstaw ontologicznych. Sięgamy do skarbca naszej historii, począwszy od Arystotelesa, praojca konserwatywnej refleksji o człowieku, jego miejscu i roli w państwie i społeczeństwie oraz o celach tychże. Przyglądamy się najdonioślejszemu wydarzeniu w historii ludzkiej myśli i ludzkości w ogóle, jakim było zaszczepienie filozofii starożytnej ideą znacznie ją przewyższająca, to znaczy geniuszem katolicyzmu, który, żeniąc rozum z wiarą, nakazał mu patrzeć w najdalszej i najszerszej, bo ostatecznej, perspektywie. Najbliżej nam do najbardziej dojrzałego dzieła średniowiecznej Christianitatis, czyli myśli św. Tomasza z Akwinu. Nie boimy się konfrontacji z nowożytnymi prądami i nurtami, które chyba najbardziej i najtragiczniej wywarły wpływ na rzeczywistość, w której żyjemy, na czele z liberalizmem i egalitaryzmem. Wchodzimy z nimi w krytyczną polemikę, a jednocześnie wskazujemy tych, którzy się im oparli i zachowali ze starszej myśli to, co uniwersalne i adekwatne do wyzwań nowych czasów.

Cele naszej akademii są dwojakie. Po pierwsze, wiedząc, że tak jak pisali Arystoteles i Akwinata, skuteczny namysł, prowadzący do Prawdy, możliwy jest tylko w twórczym dialogu z innymi, sami chcemy tejże Prawdy w ten sposób szukać. W dialogu, który zmusza nas do obiektywnego przedstawienia naszych poglądów i obnażenia wszystkich ich słabych punktów, z której to konfrontacji można wyjść tylko wzmocnionym. Chcemy razem szukać odpowiedzi na ważkie pytania, jakie, jako obywatele, którym leży na sercu dobro wspólne naszej Ojczyzny, Kościoła i cywilizacji, musimy sobie zadawać: czym jest dobro, jak o nie dbać w życiu publicznym, jak do niego dążyć, jak je egzekwować, jaki powinien być cel naszego publicznego, czyli politycznego zaangażowania? I Jakie metody pozwolą najlepiej go osiągnąć?

Po wtóre, dochodząc do tych odpowiedzi, chcemy podzielić się nimi z innymi, zachęcić do wspólnych poszukiwań. Począwszy od podstaw i pryncypiów, które w procesach powszechnej edukacji są wykładane często pobieżnie lub wcale, a których trudno szukać w tak zwanej debacie publicznej. Już sam fakt przekazania dalej wiedzy, a tym samym zachęty do jeszcze dalszego jej przekazywania, uważamy za istotny wkład w dobro publiczne.

Będąc zarazem świadomi naszych ograniczeń, nie uciekamy od wsparcia żyjących autorytetów, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem pomagają nam znacznie pchnąć naprzód nasze dociekania. Gośćmi naszych dotychczasowych Akademii byli, między innymi, prof. Jacek Bartyzel i dr hab. Paweł Skrzydlewski, myśliciele i autorzy znani bardzo dobrze w środowiskach konserwatywnych.

Na tle innych tego typu inicjatyw Akademia wyróżnia się zarazem swoim aktywnym charakterem. Nie ograniczamy się do biernego słuchania wykładów, lecz w ramach wspólnego doskonalenia się proponujemy szereg aktywności pobocznych, kształtujących tak naszego ducha, jak i ciało. Należą do nich: szermierka szablą według historycznej metody wojskowej, warsztaty z retoryki klasycznej, angażujące rozgrywki w strategiczne gry wojenne, czy wspólne, wieczorne ogniska, w ramach których śpiewamy pieśni nie tylko naszych XIX i XX-wiecznych przodków, lecz sięgające daleko bardziej w głąb dziejów, przez czasy barokowej Rzeczypospolitej – przedmurza chrześcijaństwa, aż po epokę Krzyżowców, wyzwalających i broniących Ziemi Świętej.

Wszystkich ludzi o otwartych umysłach, dumnych z naszego dziedzictwa i ceniących dorobek intelektualny cywilizacji łacińskiej, chcących lepiej go poznać, bronić i realizować jego ideały tak swoim życiem prywatnym, rodzinnym, jak i wspólnotowym, politycznym – zachęcamy do wyruszenia z nami w tę intelektualną podróż, wierząc, że jakkolwiek będzie ona tylko początkiem, to jednak początkiem czegoś znacznie większego, ad maiorem Dei gloriam.