Adam Dobrakowski

Jest absolwentem IX Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie oraz Szkoły Muzycznej II st. w ZPSM im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie akordeonu. Ukończył studia magisterskie na kierunku matematyka na Uniwersytecie Warszawskim, przez pewien czas studiował też informatykę. Uczestniczył w kilku projektach naukowych z dziedziny matematyki finansowej oraz zastosowań matematyki w medycynie, jest autorem kilku prac naukowych. Prowadzi blog https://praktycznyml.pl, gdzie edukuje o praktycznych zastosowaniach Uczenia Maszynowego. Jest dyrektorem zarządzającym polskiej spółki informatycznej, która specjalizuje się w rozwiązaniach opartych o sztuczną inteligencję.

Poza naukami ścisłymi ma wszechstronne zainteresowania – muzyka, filozofia, retoryka, historia, liturgia katolicka, śpiew chorału gregoriańskiego.